Indlæser Begivenheder
  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Nordhavn 2150 – en bydel i udvikling

« Alle events

Livet i Nordhavnen leves på kajkanten af vores søfartshistorie. De stolte skibe der gik i langfart til de ’varme lande’ er erstattet af byggekraner og boremaskiner, området er i hastig forandring, dagligt vokser der nye ejendommen op af jorden.

Nu har du mulighed for, at opleve denne forandring af Nordhavnen. Du vil møde en kapacitet inden for byudvikling, tidligere stadsarkitekt Jan Christiansen. Jan vil føre dig rundt i området, og fortælle både om historien, arkitekturen og om de udfordringer der er forbundet med at udvikle et byudviklingsprojekt af denne størrelse.

Vi skal opleve, hvordan de gamle bygninger i Århusgadekvarteret spiller sammen med de nye byrum, hvor tæt bebyggelse og smalle stræder skaber kontrast til det åbne vand. Du vil se nye promenadestrøg, og bølgende trædæk, der inviterer til ’kvalititstid’, udsigter over havet, havnen, boliger og enestående arkitektur. Byrumsinventaret skal vi ikke glemme, det vidner om en historisk bevidsthed i planlægningen af Nordhavnen 2150.

Ud over arkitektur skal vi også se hvordan de overordnede temaer ; ’en miljøvenlig by, en by ved vandet, en by for alle, en dynamisk by, en by med grøn trafik og en levende by’ er blevet fortolket, og omsat i lavenergibebyggelse, nær-genbrugsstationer, højklassecykelsti og ikke mindst, at der skal være adgang til vandet i form af trapper, flydebroer m.v.

Fakta:

Københavns Nordhavn er anlagt i slutningen af 1800 tallet, ved opfyldning i Svanemøllebugten. Området udgør, med mere end 2 km2, rammen om Københavns Havns aktiviteter.

Den tiltagende skibstrafik og industriudbygning i København øgede efterspørgslen på arealer ved havnen. Nordbassinet blev anlagt fra 1885-1890. Frihavnen blev anlagt fra 1891-1894 for at fastholde København som en attraktiv havneby. Nordbassinet, Redmolen og Sundmolen blev anlagt fra 1915 til 1918. Området har traditionelt rummet industrielle virksomheder med relation til søtransport.

I 2005 indgik Københavns Kommune og regeringen en aftale om udvikling af Nordhavnen. Herefter blev der udskrevet en international konkurrence om fremtidens bæredygtige by. Første spadestik blev taget i 2013 ifm med udbygning af Århusgadekvarteret med en blanding af boliger og erhverv , der forventes at rumme mere end 7000 arbejdspladser og 3000 boliger

Det er planen, at Århusgadekvarteret skal rumme 350.000 m2 bolig og erhvervs byggeri. Den yderste del af området er udvidet med 100 ha, hvor der er etableret containerterminal og krydstogtskaj.

Den nordvestlige spids af Nordhavnen, er en fin lille tidslomme, hvor Fiskerihavnen med små skure til fiskegrej, giver området en næsten kolonihaveagtig karakter. Af og til er det muligt at købe friskfanget fisk ved kajkanten.

Grundsalget i Nordhavnsområdet er med til at finansiere udbygning af Metroen.

 

Mødested : Østbanegade 120, foran Nordhavn S-station